VII Warsztaty Muzyczno-Liturgiczne

Sylwetki prowadzących Warsztaty

Poniżej sylwetki osób prowadzących VII Warsztaty Muzyczno-Liturgiczne w Skierniewicach.

Hubert Kowalski

Wszechstronny muzyk prowadzący wielokierunkowe działania artystyczne. Kompozytor, dyrygent, producent muzyczny, kontrabasista i wokalista.
Studiował dyrygenturę chóralną w Krakowskiej Akademii Muzycznej.

Hubert Kowalski Jego zainteresowania muzyczne rozwinęły się przez współpracę z wybitnymi muzykami takimi jak Marcin i Lidia Pospieszalscy, Joachim Mencel, Piotr Baron, Mieczysław Szcześniak, Andrzej Cudzich. Od 1993 roku współtworzy zespół Deus Meus, z którym wykonuje współczesne gatunki muzyki rozrywkowej (nagrał z zespołem 5 płyt).

Fascynacja muzyką dawną zaowocowała współpracą z lutnistą Antonim Pilchem i zespołem Bractwo Lutni. Jeden z ciekawszych projektów zrealizowanych w ramach tego zespołu to połączenie muzyki wokalnej XVI i XVII w. z improwizacją jazzową, której podjął się Tomasz Stańko. Od 2003 roku współpracuje z Chórem Polskiego Radia w Krakowie, z którym śpiewa pod batutą najwybitniejszych polskich dyrygentów i kompozytorów. Zainteresowanie muzyką filmową, muzyką różnych epok i kultur oraz współczesną muzyką rozrywkową doprowadziło do tworzenia własnych kompozycji łączących style.

Jako kompozytor ma w swoim dorobku Oratorium na Boże Narodzenie na chór, orkiestrę, solistów i sekcję rytmiczną (premiera Kraków 2007), Pasję wg Św. Jana na chór, orkiestrę, solistów i instrumenty perkusyjne (premiera Kraków 2008), musical Zazdrosna Miłość (jako współtwórca; premiera Kraków 2005), Misterium Przebaczenia na chór, orkiestrę symfoniczną, solistów i sekcję jazzową (premiera Legnica 2010), wiele piosenek podejmujących problemy współczesnego świata, m.in. „Podaruj czas”, „Miłość trwa” – piosenki wspierające akcję 1% na rzecz Małopolskiego Hospicjum Dziecięcego.

Założył w 2007 roku orkiestrę ICON złożoną w głównej mierze ze studentów i absolwentów Krakowskiej Akademii Muzycznej. Wykonuje z nią własne kompozycje, muzykę filmową i rozrywkową (m.in. z grupą New Life M, Raz Dwa Trzy i Michałem Urbaniakiem). Prowadził projekty UrbSymphony (muzyka M. Urbaniaka) z Orkiestrą Filharmonii Łódzkiej oraz Misterium Przebaczenia z Orkiestrą Filharmonii Dolnośląskiej. Od kilku lat komponuje współczesne pieśni liturgiczne, przygotowuje nowe wokalno-instrumentalne opracowania pieśni stanowiących Tradycję Kościoła Katolickiego. Prowadzi liczne zajęcia warsztatowe w całym kraju, mające na celu podniesienie jakości muzyki religijnej wykonywanej podczas liturgii w polskich kościołach.
Aranżuje i prowadzi rozmaite nagrania (płyty – „Z głębokości” i „Pro Life” – współczesne gatunki muzyczne; „Rosa Carmeli” – chorał gregoriański tradycji karmelitańskiej; „Oratorium o Św. Rafale Kalinowskim” – muzyka wokalno-instrumentalna na chór i orkiestrę).

Muzyka jest dla niego rzeczywistością wyrażającą najgłębsze uczucia i przeżycia, zdolną otwierać człowieka na prawdziwe Piękno.

Paweł Bębenek

Śpiewak, kompozytor, dyrygent, związany ze środowiskiem muzycznym przy krakowskim klasztorze Ojców Dominikanów.

Paweł Bębenek Z muzyką liturgiczną Bębenek zetknął się w 1990, początkowo jako chórzysta. W 1993 rozpoczął pracę z zespołem muzyki dawnej "Bractwo Lutni" z Dworu na Wysokiej, z którym występował podczas wielu koncertów i festiwali w kraju i za granicą.

Zajmuje się muzyczną tradycją kościoła, jest autorem wielu kompozycji i aranżacji dawnych pieśni kościelnych. W maju 2004 Edycja Świętego Pawła wydała jego pierwszą autorską płytę Dzięki Ci Panie. Msza o Miłosierdziu.

Pracował z ludźmi zajmującymi się muzyką dawną i liturgiczną, m.in. z Antonim Pilchem, twórcą i założycielem Bractwa Lutni, Marcinem Bornus-Szczycińskim (Bornus Consort), Stanisławem Szczycińskim (Mikroklimat), Taivo Niitvägi (Linnamuusikud, Tallinn), Andriejem Kotowem (Sirin, Moskwa), Aleksandrem Tomczykiem (Studium Musicae Cracoviense, Kraków) oraz Marcinem i Janem Pospieszalskimi. Jego zaangażowanie w środowisko muzyczne przy krakowskim klasztorze Ojców Dominikanów zaowocowało m.in. współtworzeniem muzyki do musicalu Zazdrosna Miłość (razem z Piotrem Pałką, Hubertem Kowalskim i Dawidem Kuszem OP).

Dyskografia

  • Dzięki Ci Panie. Msza o Miłosierdziu. Missa de Misericordia,Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2004
  • Boże mój, szukam Ciebie. Desiderii carmina, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2008
  • Gdy się rodzi Zbawca świata, Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2009
  • Jutrznia za Nienarodzonych, 2010 Płyta internetowa dostępna na profilu Pawła Bębenka na MySpace

Kompozycje

  • Jutrznia za nienarodzonych, 2009 - utwór nagrany 24 listopada 2010 w kościele św. Barbary w Krakowie; udostępniony jako wolny na Licencji Creative Commons

Piotr Pałka

Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie (1999 rok, dyplom z wyróżnieniem w klasie prof. Marty Zoszak-Wierzbieniec). W marcu 1998 roku został laureatem VII Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu, zdobywając II miejsce oraz dwie nagrody specjalne: za najlepsze kształtowanie wokalne śpiewu zespołowego i za najlepszą metodę pracy z chórem.

Piotr PałkaW roku 1998/99 otrzymał Stypendium Ministra Kultury i Sztuki za wyróżniające osiągnięcia w nauce. W 1998 rozpoczął ożywioną działalność artystyczną w Krakowie. Tu pracuje jako dyrygent wielu zespołów, m.in. Chóru Międzynarodowego, Chóru Muzyki Żydowskiej, Chóru Seminaryjnego Zgromadzenia Księży Misjonarzy i Michalitów, Chóru ZPiT "Krakowiacy" i Scholi Braci Mniejszych Kapucynów. W czerwcu 1999 roku pełnił funkcję dyrygenta Chóru Papieskiego podczas spotkania z Ojcem Świętym na Błoniach Krakowskich. Od sierpnia 1997 roku był śpiewakiem w Chórze Polskiego Radia SA w Krakowie. Jako śpiewak współpracował z Zubinem Mehtą, Helmuthem Rillingiem, Henrykiem Mikołajem Góreckim, Krzysztofem Pendereckim, Wojciechem Kilarem, Antonim Witem, Łukaszem Borowiczem i Stanisławem Krawczyńskim.

Od 1993 roku komponuje i opracowuje utwory chóralne, które można usłyszeć m.in. w bazylice dominikanów czy franciszkanów w Krakowie. Współpracuje z Instytutem Dialogu Kulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, jak również z Centrum Jana Pawła II w Krakowie.

W 2005 roku na mocy dekretu Metropolity Krakowskiego został członkiem Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie. Uczestniczy czynnie w odnowie muzyki liturgicznej, prowadząc liczne warsztaty muzyczno - liturgiczne na terenie całej Polski i za granicą (Niemcy).

Jego zainteresowanie muzyką wokalną przyczyniło się do założenia w 1999 roku chóru mieszanego Voce Angeli (Głosem Anioła), działającego przy bazylice oo. franciszkanów w Krakowie, którego obecnie jest dyrygentem. W skład zespołu wchodzą studenci i absolwenci krakowskich uczelni. Voce Angeli wykonuje muzykę religijną i świecką, głównie á capella. W swoim repertuarze posiada oryginalne kompozycje i opracowania Piotra Pałki.

W ciągu tak krótkiego okresu działalności chór otrzymał m.in.:

  • Wyróżnienie w Ogólnopolskim IX Myślenickim Festiwalu Pieśni Chóralnej (2000) i III nagrodę w X edycji tegoż konkursu (rok 2001); III miejsce (kategoria chórów dorosłych) w VII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek Będzin – 2001.
  • Ponadto zdobył także Złote Pasmo w XII Małopolskim Konkursie Chórów.
    W marcu 2002 roku Voce Angeli wykonał i nagrał średniowieczny moralitet Krótka i prawdziwa historia o Każdym w reżyserii Wojciecha Markiewicza, z muzyką Piotra Pałki, który w maju tego samego roku zdobył Grand Prix Marulić na VI Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Dawnych i Dokumentów Radiowych w Chorwacji.

W czerwcu 2004 Piotr Pałka współtworzył i dyrygował musicalem Zazdrosna Miłość, wystawianym przez krakowskich dominikanów (premiera 9 czerwca - Teatr Stary w Krakowie).
7 kwietnia 2005 dyrygował Scholą Papieską i współtworzył Czuwanie modlitewne na krakowskich Błoniach, połączone z Białym Marszem i Eucharystią, sprawowaną w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II.

15 października 2005 odbyła się premiera Tryptyku Rzymskiego Jana Pawła II, w opracowaniu muzycznym Piotra Pałki. Patronat Honorowy sprawował Metropolita Krakowski Kardynał Stanisław Dziwisz. Wystąpili: Elżbieta Towarnicka, Piotr Piecha, Sinfonietta Cracovia i Voce Angeli.
W listopadzie 2005 powstała Missa in Basilica cracoviensi sancti Francisci, dedykowana bazylice franciszkanów w Krakowie.

W maju 2006 roku Piotr Pałka skomponował Hymn Ogólnopolskiego Spotkania Młodzieży z Benedyktem XVI: Nie lękajcie się oraz przygotował i poprowadził 500-osobowy chór i orkiestrę podczas spotkania.

22 X 2006 w Watykanie, w Filharmonii Rzymskiej odbyła się wielka Gala Koncertowa "W hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II z okazji 25-lecia Fundacji Jana Pawła II". Piotr Pałka poprowadził ten koncert jako dyrygent, aranżer i producent muzyczny. Wystąpiły gwiazdy muzyki chrześcijańskiej z całego świata, m.in.: Natalia Kukulska, Mieczysław Szcześniak, Mark Mallett, Padle Stan Fortuna, Padre Cleidimar, Brian Allan, Alicja Bachleda - Córuś, Aleksander Teliga z Paullettą de Vaughn, chór Voce Angeli i Siewcy Lednicy.

7 XII 2009 w kościele Najświętszego Zbawiciela w Warszawie, odbyła się premiera ORATORIUM WARSZAWSKIEGO – Redemptoris Mater do słów Tadeusza Adamskiego. Utwór został skomponowany przez Piotra Pałkę z okazji 100. rocznicy obecności cudownego obrazu Matki Zbawiciela.

22 V 2010 premiera ORATORIUM BRANIEWSKIE – Mikołaj Kopernik, w Braniewie z librettem s. Miriam Brzozowskiej.

15 IV 2012 o godz.15.00 w katedrze w Antwerpii odbyła się Międzynarodowa modlitwa z udziałem polskiego chóru Voce Angeli z Krakowa i belgijskiego chóru Taizé ze Schoten pod dyrekcją Piotra Pałki. To wydarzenie, organizowane na zaproszenie biskupa Johana Bonny przez grupę modlitewną Emaus i Polską Misję Katolicką, wpisało się w obchody 450-lecia Biskupstwa Antwerpii oraz w obchody dorocznego święta Miłosierdzia Bożego. Modlitwa zgromadziła Polaków, Belgów, a także wiernych innych narodowości.

16 VI 2012 w Krośnie odbyła się prapremiera ORATORIUM O BŁ. BRONISŁAWIE MARKIEWICZU - Bóg ponad wszystko w 100. rocznicę śmierci Założyciela Zgromadzenia Św.Michała Archanioła.

10 listopada 2012 - w Warszawie odbyła się premiera tegoż oratorium.
We wrześniu 2012 zostaje członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych.

Od kilku lat Piotr Pałka włącza się w dzieło odnowy polskiej muzyki liturgicznej, prowadząc warsztaty. Prywatnie jest mężem, ojcem trojga dzieci oraz miłośnikiem gór.