Video

Poniżej filmy z chórem w roli głównej.

Nie wszystkie są doskonale nagrane, ale przecież nie o video w naszym śpiewaniu chodzi...

Nagrania wykonane podczas VI WML

Pozostałe nagrania