VII Warsztaty Muzyczno-Liturgiczne

Muzyka liturgiczna nie jest oprawą liturgii, ale jej integralną częścią. Jesteśmy o tym przekonani, w czym utwierdza nas Instrukcja KEP o muzyce kościelnej I.6.

Jako amatorski chór parafialny, staramy się tę liturgię sprawowaną muzyką wynieść na możliwie wysoki poziom. Wciąż szukamy nowych utworów, podnosimy swoje umiejętności, ale przynajmniej raz w roku potrzebujemy ćwiczeń w formie warsztatów pod kierunkiem autorytetu muzycznego.

Warsztaty Muzyki Liturgicznej organizujemy w Diecezji Łowickiej od 4 lat.
Dla nas muzyka liturgiczna jest muzyką serca i chcemy się nią dzielić.

Zapraszamy do Parafii Wojskowej w Skierniewicach na Warsztaty Muzyki Liturgicznej w dniach 19-20 października 2019 r., które są wydarzeniem wieńczącym Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, organizowanym przez sąsiednią Parafię św. Stanisława w Skierniewicach.

Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?

Hasło przewodnie warsztatów „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” przyniósł nam tekst ewangelii z dnia finału WML [Łk 18,8b].

Odpowiedzi na to pytanie nie sposób udzielić, ale warto przemyśleć sens tej ewangelicznej wątpliwości. W drodze do uzyskania odpowiedzi poprowadzą Uczestników WML teksty utworów muzycznych. Zaś w ćwiczeniach i pracy nad nimi towarzyszyć nam będą współcześni kompozytorzy muzyki liturgicznej - Paweł Bębenek, Hubert Kowalski i Piotr Pałka. Przywołani muzycy zamienią czas Warsztatów w swoiste muzyczne rekolekcje, to pewne!

Utwory przygotowane podczas VII WML wybrzmią podczas mszy wieńczącej warsztaty o godz. 18.00 w dniu 20 października 2019 r. w Kościele Garnizonowym w Skierniewicach oraz podczas koncertu uwielbienia bezpośrednio po tej mszy.

Warsztaty są przeznaczone dla członków chórów kościelnych, scholi parafialnych, organistów, muzyków, instrumentalistów, ale także amatorów, którzy pasjonują się muzyką sakralną i śpiewem na głosy.

Przyjedźcie na WML!

Dalsze informacje dotyczące warsztatów wkrótce na naszej stronie.