Wielki Czwartek

Chrystus namaszczony przez Ducha św. Chrystus namaszczony przez Ducha św.

Psalm Ps 89 (88)

Na wieki będę sławił łaski Pana

18.04.2019 18:00 Parafia Garnizonowa w Skierniewicach

Wejście:

"O Salutaris Hostia" - P. Bębenek

Mandatum - obrzęd mycia nóg

"Obmyj mnie Panie" - M. Kłos

"Miłujcie się wzajemnie" - U. Rogala

"Chwała Tobie, Królu wieków" - P. Bębenek

Dary:

"Twoje Ciało jest prawdziwym pokarmem" - J. Tomalak

Komunia:

"Skosztujcie i zobaczcie" - P. Bębenek

"Zbliżam się  w pokorze" - P. Bębenek

Uwielbienie:

"Dzięki Ci Panie za Ciało Twe i Krew" - P. Bębenek

Procesja do Ciemnicy:

"Dobranoc Głowo święta"- P. Bębenek

Adoracja:

"Bonum est praestolari" - J. Blycharz

"Gloria Tibi" -M. Kłos