Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Psalm Ps 92 , 93

Pan Bóg króluje, pełen majestatu

26.11.2018 11:00 Parafia Garnizonowa Skierniewice

Wejście

"Chrystus Wodzem" - opr. P. Bębenek

Alleluja

"Alleluja z Ducha" - K. Jurczak

Dary

"Panie Jezu"- U. Rogala

Komunia

"Zbliżam się w pokorze" - opr. P. Bębenek

Uwielbienie

"Jezus Najwyższe Imię"

Wyjście

"Oto jest dzień, który dał nam Pan" - A. Gouzes OP