Trzydziesta niedziela zwykła

Trzydziesta niedziela zwykła

Ps 126,5 

"Ci, którzy we łzach sieją, żąć będą w radości"

Ewangelia na najbliższą niedzielę opowiada o spotkaniu niewidomego żebraka, Bartymeusza z Jezusem.

W Pieśni na wejście zawołamy słowami Bartymeusza: "Jezu, Synu Dawida, ulituj się nade mną!".

28.10.2018 11:00 Parafia Wojskowa w Skierniewicach

Wejście

"Jezu, Synu Dawida" J. Tomalak

Dary

"Przywróć mi życie" J. Blycharz

Komunia

"Twoje Ciało jest prawdziwym Pokarmem" J. Tomalak

Uwielbienie

"Hosanna" opr. H. Kowalski

Wyjście

"O Matko miłościwa" opr. J. Sykulski