Święto św. Szczepana - pierwszego męczennika

   Fresk Fra Angelico „Ukamienowanie św. Szczepana”

 

Psalm 31

W ręce Twe, Panie, składam ducha mego

 

26.12.2018 11:00 Parafia Garnizonowa w Skierniewicach

 

Wejście:

"Dzisiaj w Betlejem"

Dary:

"Dziecina mała"

Komunia:

"Jezu śliczny kwiecie"

Uwielbienie:

"Adeste fideles"

Wyjście:

"Bracia patrzcie jeno" , "Niechaj będzie głośno wszędzie"