Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej

Po Mszy św. - Koncert Pieśni Pasyjnych godz. 19.00

(Ps 22 (21)

Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

14.04.2019 18:00 Parafia Garnizonowa w Skierniewicach

Wejście:

"Chrystus wodzem" - opr. P. Bębenek

Poświęcenie palm:

"Dzieci hebrajskie" - D. Kusz

Alleluja:

"Chwała Tobie, Królu wieków" - P.Bębenek

Dary:

"Ojcze w Twoje ręce" - M.Kłos

Komunia:

"Ave verum" - W.A. Mozart

Uwielbienie:

"Per crucem Tuam" - P. Pałka

Wyjście:

"Krzyżu święty  " - opr. J. Gałuszka