I Niedziela Adwentu

I Niedziela Adwentu

Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. [Łk 21,27-28]

02.12.2018 11:00 Parafia Garnizonowa w Skierniewicach

Wejście

"Nabierzcie Ducha" - U. Rogala

Alleluja

"Alleluja " - D. Kusz

Dary

"Antyfona adwentowa" - D. Ciesielski

Sanctus

"Sanctus"( Alexander Messe) - M. Pilśniak OP, J. Gałuszka

Komunia

"Wody Jordanu" -  P. Pałka

Uwielbienie

"Daj mi, o Panie" - D. Kusz OP

Wyjście

"Maranatha" -  opr. A. Piecuch, J. Gałuszka