Czwarta Niedziela Zwykła

   prorok Jeremiasz

[...]Ja jestem z tobą – mówi Pan – by cię ochraniać. (Jr 1,19b)

 

03.02.2019 11:00 Parafia Garnizonowa w Skierniewicach

Wejście:

"Miłujcie się wzajemnie" -  U.Rogala

Dary:

"Daj mi, o Panie" - D. Kusz

Komunia:

"Skosztujcie i zobaczcie" - P. Bębenek

Uwielbienie:

"Oto Bóg jest moim zbawieniem" - P. Bębenek

Wyjście:

"Wielkie są dzieła" - J. Sykulski