Czternasta Niedziela Zwykła

Czternasta Niedziela Zwykła Ewangelia (Łk 10, 1-12. 17-20) Pokój królestwa Bożego

Jeśli ruszysz w świat jako wilk, zdajesz się na własne siły.
I nie zaznasz pokoju serca.
Jeśli ruszysz w świat jako owca, całą siłę złożysz w sile swego Pasterza.
On sam będzie walczył za ciebie.
A pokój Boży, spocznie na godnych Jego pokoju.

                                                                          św. Jan Chryzostom

07.07.2019 11:00 Parafia Garnizonowa w Skierniewicach

Psalm (Ps 66 (65)

Niech cała ziemia chwali swego Pana

Wejście:

"Chwal Jerozolimo Pana" - P. Bębenek

Alleluja

Z Ducha - K. Jurczak

Dary:

"Niechaj Cię Panie" - P. Bębenek

Komunia:

"Niech mnie strzeże Twa święta Krew" - P. Pałka

Uwielbienie:

"Uwielbiamy Cię, wychwalamy Cię"- P. Pałka

Wyjście:

"Idźcie na cały świat" - S. Ziemiański, opr. D. Kusz